Σχέδια ΔΕΗ Θεσσαλονίκη


Αναλαμβάνουμε την έκδοση πιστοποιητικού – Σχέδιο ΔΕΗ σε όλη την Θεσσαλονίκη σε τιμή ίντερνετ: 60€ + Φ.Π.Α. Επίσης σε περίπτωση που απαιτηθεί πρόσθετη εργασία για την έκδοση του πιστοποιητικού, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση αυτόματου ηλεκτροπληξίας (ρελέ διαρροής ρεύματος) στον ηλεκτρολογικό πίνακα ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρολογική εργασία. Τηλέφωνο: 2313 058 185 Κινητό: […]

Πιστοποιητικό – σχέδιο ΔΕΗ. Τιμή 60€ – Θεσσαλονίκη