Θεμελιακή γείωση


Πλέον η θεμελιακή γείωση είναι υποχρεωτική , σε όλα τα καινούργια κτήρια. Αυτό συνεπάγεται με αύξηση του κόστους κατασκευής τους, επιβαρύνοντας τους κατασκευαστές και τους ιδιοκτήτες. Μπροστά όμως στα πλεονεκτήματα που έχει η θεμελιακή σε σύγκριση με τον παλιό τρόπο γείωσης, είναι σαν να συγκρίνουμε την ημέρα με την νύχτα, […]

Θεμελιακή γείωση