Ανακαίνιση
Μετά από πολυετή εμπειρία, ανακαλύπτουμε πως τα περισσότερα διαμερίσματα τα οποία χρίζουν ανακαίνιση, ηλεκτρολογικής εγκατάστασης,παρατηρούμε ότι στις πιο πολλές περιπτώσεις δεν έχουν αγωγό γειώσεως στα δωμάτια και σε χώρους που τα πατώματα τους  είναι ξύλινα.  Στα διαμερίσματα αυτά βέβαια υπάρχουν και αρκετές ελλείψεις από γραμμές ενισχυμένες ,τα οποία χρειάζονται για  […]

Ολική Ηλεκτρολογική ανακαίνιση διαμερίσματος