Ολική Ηλεκτρολογική ανακαίνιση διαμερίσματος


Μετά από πολυετή εμπειρία, ανακαλύπτουμε πως τα περισσότερα διαμερίσματα τα οποία χρίζουν ανακαίνιση, ηλεκτρολογικής εγκατάστασης,παρατηρούμε ότι στις πιο πολλές περιπτώσεις δεν έχουν αγωγό γειώσεως στα δωμάτια και σε χώρους που τα πατώματα τους  είναι ξύλινα.  Στα διαμερίσματα αυτά βέβαια υπάρχουν και αρκετές ελλείψεις από γραμμές ενισχυμένες ,τα οποία χρειάζονται για  κάποιες συσκευές που έχουν αυξημένη κατανάλωση, πχ  πλυντήριο ρούχων, θερμοπομπούς, A/C, και κτλ.  Επίσης η κεντρική γραμμή παροχής,  στις περισσότερες περιπτώσεις,συμβαίνει να είναι μικρότερης  διατομής , σύμφωνα πάντοτε με τις σημερινές απαιτήσεις ενός νοικοκυριού. Σήμερα η προτεινόμενη διατομή καλωδίου από την Δ.Ε.Η είναι 10 τετραγωνικά χιλιοστά . Ενώ στα παλιά διαμερίσματα η κεντρική παροχή τυχαίνει να είναι 6 τετραγωνικά χιλιοστά . Βέβαια αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι πως αυτές οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις , έχουνε γίνει από επαγγελματίες ηλεκτρολόγους ,οι οποίοι σεβόντουσαν το επάγγελμα τους και κάνανε μια ασφαλή εγκατάσταση, σύμφωνα πάντοτε με τις απαιτήσεις των καιρών τους. Από την άλλη, σήμερα οι σύγχρονοι επαγγελματίες, δεν ακολουθούν πάντοτε τους κανονισμούς ασφαλείας εγκαταστάσεως. Για την καλύτερη κατανόηση της διαφοράς αυτής, σας παρουσιάζουμε φωτογραφικό υλικό από έργο της δικής μας εταιρείας και ενός άλλου τυχαίου συναδέλφου, με διαφορετικές συνήθειες εκτέλεσης του έργου.

Έργο της δικής μας εταιρείας

Έργο ενός τυχαίου συναδέλφου