Χρήσιμα – Συμβουλές


Πλέον η θεμελιακή γείωση είναι υποχρεωτική , σε όλα τα καινούργια κτήρια. Αυτό συνεπάγεται με αύξηση του κόστους κατασκευής τους, επιβαρύνοντας τους κατασκευαστές και τους ιδιοκτήτες. Μπροστά όμως στα πλεονεκτήματα που έχει η θεμελιακή σε σύγκριση με τον παλιό τρόπο γείωσης, είναι σαν να συγκρίνουμε την ημέρα με την νύχτα, […]

Θεμελιακή γείωση


Αντίγραφο τίτλου κυριότητας του κτιρίου (συμβόλαιο) μαζί με το πιστοποιητικό μεταγραφής του υποθηκοφυλακείου.(φωτοτυπία) Οικοδομική άδεια κτιρίου(ακριβές αντίγραφο Πολεοδομίας) Τοπογραφικό σχέδιο για παροχές εκτός σχεδίου πόλεως. Σχέδιο κάτοψης κτηρίου και στέγης , αν υπάρχει τεύχος στατικής μελέτης και Αρχιτεκτονικά σχέδια(Τομή Α-Α, Τομή Β-Β) (ακριβές αντίγραφο Πολεοδομίας) Κείμενο Πολεοδομίας. Παρακαλώ να μου […]

Έγγραφα που απαιτούνται για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγη – ...