Φωτοβολταϊκά σε στέγηΦωτοβολταϊκό σύστημα σε στέγη ονομαστικής ισχύος 9,9 kw το οποίο αποτελείτε από 42 φωτοβολταϊκά πάνελ . Τρία inverter 3,5 kw ο καθένας . Το σύστημα αυτό τοποθετείται στο χωριό  Πρόχωμα Θεσσαλονίκης

Φωτοβολταϊκό σύστημα σε στέγη στο χωριό Πρόχωμα Θεσσαλονίκης