Φωτοβολταϊκά
Αντίγραφο τίτλου κυριότητας του κτιρίου (συμβόλαιο) μαζί με το πιστοποιητικό μεταγραφής του υποθηκοφυλακείου.(φωτοτυπία) Οικοδομική άδεια κτιρίου(ακριβές αντίγραφο Πολεοδομίας) Τοπογραφικό σχέδιο για παροχές εκτός σχεδίου πόλεως. Σχέδιο κάτοψης κτηρίου και στέγης , αν υπάρχει τεύχος στατικής μελέτης και Αρχιτεκτονικά σχέδια(Τομή Α-Α, Τομή Β-Β) (ακριβές αντίγραφο Πολεοδομίας) Κείμενο Πολεοδομίας. Παρακαλώ να μου […]

Έγγραφα που απαιτούνται για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγη – ...Φωτοβολταϊκό σύστημα σε στέγη ονομαστικής ισχύος 9,9 kw το οποίο αποτελείτε από 42 φωτοβολταϊκά πάνελ . Τρία inverter 3,5 kw ο καθένας . Το σύστημα αυτό τοποθετείται στο χωριό  Πρόχωμα Θεσσαλονίκης

Φωτοβολταϊκό σύστημα σε στέγη στο χωριό Πρόχωμα Θεσσαλονίκης