Φωτοβολταϊκό σύστημα σε στέγη στο χωριό Πρόχωμα Θεσσαλονίκης


Φωτοβολταϊκό σύστημα σε στέγη ονομαστικής ισχύος 9,9 kw το οποίο αποτελείτε από 42 φωτοβολταϊκά πάνελ .

Τρία inverter 3,5 kw ο καθένας .

Το σύστημα αυτό τοποθετείται στο χωριό  Πρόχωμα Θεσσαλονίκης