Επιλογή του ηλεκτρολόγου


electrician1

Για την σωστή επιλογή του ηλεκτρολόγου θα πρέπει να γνωρίζεται τα εξής:

1) Να είναι πτυχιούχος ηλεκτρολόγος
2) Να έχει στην κατοχή του ,την αδεία ασκήσεως επαγγέλματος.

Οι δυο παραπάνω λόγοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί διότι ξεχωρίζουν τον επαγγελματία από κάποιον τυχαίο ο οποίος υποστηρίζει ότι είναι γνώστης του αντικειμένου και το αντικείμενο σε αυτή την περίπτωση είναι το ρεύμα.Το ρεύμα είναι μια ενέργεια με αμέτρητες δυνατότητες και φυσικά, αόρατο.Μέσα στις αμέτρητες δυνατότητες τις οποίες το χρησιμοποιούμε προς όφελος μας, η ενέργεια αυτή μπορεί να αφαιρέσει ακόμα και ανθρώπινες ζωές.Αυτός είναι ένας από τους λόγους για να σκεφτούμε σε ποιον θα πρέπει να αναθέσουμε την ηλεκτρολογική εγκατάσταση .
Ένα ρεύμα εντάσεως της τάξεως 30 mΑ αν περάσει από το σώμα μας μπορεί να μας σκοτώσει ή να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμού. Επειδή ο εγκέφαλός μας, λειτουργεί μέσο νευρώνων χαμηλής τάσης ρευμάτων ,σε περίπτωση που έρθουμε σε επαφή με μια πιο ισχυρή τάση ,ο εγκέφαλος μπορεί να μπλοκάρει και να μην δώσει εντολή στα άκρα για να απομακρυνθούν. Για τον λόγο αυτό, όταν μας χτυπάει το ρεύμα τιναζόμαστε .