Συμβουλές για την έξυπνη επιλογή ηλεκτρολόγου


Επειδή το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου είναι ένα εμπορικό προϊόν,μπορεί κάποιος να σας το πλασάρει με έναν πάρα πολύ καλό εκφραστικό λόγο και να σας πείσει. Εμείς θα σας δώσουμε ΄κάποιες συμβουλές  για την σωστή του επιλογή .Δεν είναι απαραίτητο ότι ο ακριβός είναι πάντοτε και ποιοτικός. Για τις εγκαταστάσεις κατοικιών και οικοδομών πρέπει να γνωρίζετε τα εξής:

1)Ολες οι γραμμές πρέπει να περνούν από σωλήνες ,πλην ελάχιστων περιπτώσεων και αυτό γιατί με τον τρόπο αυτό έχουμε την δυνατότητα να προσθέσουμε και να αφαιρέσουμε οτιδήποτε χρειαστεί στο μέλλον.Καθώς επίσης μας δίνει την δυνατότητα να εντοπίσουμε πιο εύκολα τις βλάβες και να επέμβουμε. Τέλος με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουμε την καλή προστασία των αγωγών.

2) Τα κυτία διακλαδώσεως θα πρέπει να είναι σε ευθεία γραμμή μεταξύ τους , με τους ρευματοδότες και με τους διακόπτες ,ώστε να δείχνουν  τα σημεία διέλευσης των γραμμών. Μ ε τον τρόπο αυτό αποφεύγουμε τον τραυματισμό των καλωδίων,από κάποιες εργασίες που εκτελούμε, πχ τοποθέτηση κάδρων,ντουλαπιών, κουρτινόξυλων κτλ.

3) Τα υλικά του πίνακα θα πρέπει να είναι επώνυμα και κάποιων προδιαγραφών .

4)Ο διακόπτης διαφυγής εντάσεως είναι υποχρεωτικός στις νέες εγκαταστάσεις.

5)Για κάποιες συσκευές οι οποίες έχουν μεγαλύτερες καταναλώσεις,όπως θερμοσίφωνας ,ηλεκτρική κουζίνα, A/C,θα πρέπει να τοποθετηθούν μεγαλύτερης διατομής αγωγοί.Μερικά παραδείγματα από κανονισμούς ΕΗΕ(Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων) είναι :

α)από 1Α έως 10Α διατομή καλωδίου 1,5τχ

β)από 10Α έως 16Α διατομή καλωδίου 2,5τχ

γ)από 16Α έως 20Α διατομή καλωδίου 4τχ

δ)από 20Α έως 25Α διατομή καλωδίου 5τχ

Α /AMBER μονάδα μέτρησης έντασής (ρεύμα)

Ευχόμαστε με τις παραπάνω πληροφορίες να σας διευκολύναμε αρκετά στην επιλογή σας . Για κάθε πληροφορία και προβληματισμό στη διάθεσή σας ,δίχως να διστάσετε.