Θεμελιακή γείωση


Πλέον η θεμελιακή γείωση είναι υποχρεωτική , σε όλα τα καινούργια κτήρια. Αυτό συνεπάγεται με αύξηση του κόστους κατασκευής τους, επιβαρύνοντας τους κατασκευαστές και τους ιδιοκτήτες. Μπροστά όμως στα πλεονεκτήματα που έχει η θεμελιακή σε σύγκριση με τον παλιό τρόπο γείωσης, είναι σαν να συγκρίνουμε την ημέρα με την νύχτα, με λίγα λόγια, η δεύτερη είναι σαν να μην υπάρχει.

– Τοποθετώντας σε ένα κτήριο θεμελιακή γείωση, η γείωση αυτή λειτουργεί όσα χρόνια θα υπάρχει το κτήριο και αυτό συμβαίνει γιατί μέσα στο σκυρόδεμα η γαλβανιζέ ταινία δεν πρόκειται να πάθει απολύτως τίποτα.
– Έχουμε χαμηλότερο βαθμό αντίστασης, λόγο του ότι μεγαλώνει η επιφάνεια γείωσης και πάντοτε στα θεμέλια υπάρχει και μια σχετική υγρασία, η οποία μειώνει την ειδική αντίσταση εδάφους.
– Με την κατάλληλη τροποποίηση η θεμελιακή γείωση, μπορεί να υποστηρίξει και αλεξικέραυνο .